Сви адвокати у Јапану на мрежи. Највећи правни портал юпонских адвоката.


Наследно Право


Како оставиоца (завещателя) имовине (имовине) у даљем расподељују према приоритету (наређење) закона о наслеђе и у редовима законских наследникаТо је присуство воље или наследство по закону довољно за (покојни оставиоца) имовину за пренос наследник. Рок за наслеђивања мора бити примљен и које су последице непоштовања рока. Овај сајт је направљен уз помоћ Европске Уније и програма за развој Уједињених Нација Његов садржај је искључиво одговорност, правну помоћ и ни на који начин не одражава ставове Европске Уније или програма за развој Уједињених Нација.