Сви адвокати у Јапану на мрежи. Највећи правни портал юпонских адвоката.


Јапан - Глава седма - Међународне трговинске арбитраже у Азији - 3. издање - арбитражни право


Трговинске арбитраже још увек није у широкој употреби у Јапану, иако повољне правне и институционалне инфраструктуре тренутно на лицу места. године правосудни систем на основу континенталне европске моделе, а правосудни систем је широко поверење јавностиБез обзира на утицај америчког права у послератном периоду окупације (1945-52), јапански судија је наследила и углавном држали немачке традиције права активно поощряло насеље, у редовним парничног поступка и судопроизводством помири шеме. Од 1990-их година, као део ширег програма реформе система правосуђа, јапански судови су такође направили значајне напоре да се убрзају судски поступак у грађанским предметима и повећати њихову способност да се носе са сложеним споровима. још један конкурент приватном пружене услуге арбитраже је развој различитих подржаних од стране владе медијације шеме.